شرح وظایف مسئول برنامه‌ریزی فرهنگی و ارتباط با دانش‌آموختگان

اهم شرح وظایف:

۱-      تهیه طرح­های فوق برنامه در زمینه­های فرهنگی.

۲-     ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی برای برگزاری و اجرای طرح­های فرهنگی و اجتماعی متناسب با رسالت دانشگاه.

۳-     ارزیابی سالانه فعالیت­ها و اقدامات انجمن­های علمی، کانون­های فرهنگی و تشکل­های دانشجویی.

۴-     تدوین شیوه نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی برای فعالیت های فرهنگی.

۵-     تهیه گزارش عملکرد از برنامه­های فرهنگی و ارزیابی آن­ها.

۶-     بررسی اجرای برنامه­های مصوب شورای فرهنگی.

۷-     تهیه دستور جلسات از طرح­ها و برنامه­های فرهنگی ارائه شده برای بررسی در شورای فرهنگی.

۸-    نظارت بر حسن اجرای برنامه­ های فرهنگی دانشجویی دانشجویان و ارائه گزارش مستمر از روند اجرای برنامه­ها به مدیریت فرهنگی.

۹-     هدایت و نظارت بر فرایند تدوین برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه معاونت.

۱۰-    ایجاد ارتباط بین دانشجویان و دانش آموختگان از طریق واگذاری تدریس، و... در برگزاری برنامه­های فرهنگی به دانش آموختگان.

۱۱-    تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی جامع از دانش آموختگان داخلی و بین المللی دانشگاه.

۱۲-   برنامه­ریزی جهت  تاسیس و راه اندازی انواع گروه­ها و کانال­ها در حوزه فضای مجازی جهت تسهیل ارتباط با دانش آموختگان.

۱۳-  برنامه­ریزی جهت تشکیل انجمن دانش آموختگان.

۱۴-  برنامه ­ریزی و پیگیری درخصوص ارتباط گسترده‌ و تعامل با مراکز  علمی و فرهنگی داخلی و بین المللی از طریق افراد مؤثری که دانش‌آموخته دانشگاه  بوده و هم اکنون در آن مراکز دارای موقعیت ممتاز و مؤثری هستند.

۱۵-   انتقال نظرات، دیدگاه­ها و پیشنهادات دانش آموختگان به مدیریت فرهنگی جهت طرح در شورای فرهنگی دانشگاه.

۱۶-   برنامه ریزی جهت  مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه­های فرهنگی .

۱۷-  استفاده از ظرفیت  اعضای هیئت علمی و کارکنان موفق و مستعد جهت برگزاری کارگاه­ها و نشست­ ها  و....

۱۸-  اطلاع رسانی  امور مرتبط با عمره و عتبات دانشجویی

۱۹-    پیگیری امور پرداخت حق­الزحمه اساتید و کارشناسان مدعو در برنامه­های فرهنگی.

۲۰-    برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و مناظرات دانشجویی