نشست کرسی های علمی ترویجی با عنوان «لزوم استمرار قبض در رهن»

«لزوم استمرار قبض در رهن» زیر تیغ نقد قرار گرفت
۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۷:۵۸ کد : ۱۳۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۸۴
نشست کرسی های علمی ترویجی با عنوان «لزوم استمرار قبض در رهن»

 
روز سه شنبه 24 بهمن ماه 1402 کرسی علمی ترویجی با عنوان «لزوم استمرار قبض در رهن» به همت دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های آزاد اندیشی معاونت پژوهشی و فناوری در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار گردید. 
در ابتدای این نشست علمی دکتر مهدی رهبر عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی به تبیین طرح نامه خود پرداخت و با بیان دلایلی از طرح نامه خود دفاع کرد و افزود: بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه، قبض در عقد رهن، شرط صحت رهن است و بر همین مبنا استمرار قبض در دست مرتهن(گرو گیرنده) ضرورت پیدا می کند.  
وی با استناد به آیه 283 سوره بقره «فرهان مقبوضة» گفتند: رهن زمانی معنا پیدا می کند که برای مرتهن تضمین و وثیقه ای در میان باشد تا احساس امنیت کند و این با استمرار قبض عین در رهن تحقق پیدا می کند.  
مدیر گروه دانشکده فقه و حقوق با اشاره به اهتمام شریعت به حفظ مال افزوند: استمرار قبض در این عقد، به این هدف شارع نزدیک تر است چراکه پرداخت دین مرتهن تضمین می شود.  
در ادامه این نشست، ناقد اول این طرح نامه دکتر مسجد سرایی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به بیان دلایلی دیدگاه ارائه دهنده را مورد نقد و بررسی قرار داد و افزودند: آنچه مورد اتفاق فقیهان اسلامی است قبض ابتدایی است و از آیات و روایات وارده این موضوع استنباط می شود و نه استمرار و تداوم قبض.  
وی با استناد به سخنانی از فقیهان امامیه و نیز ماده 772 قانون مدنی گفتند: مشهور فقهای امامیه عدم لزوم استمرار در قبض را به صراحت ذکر کرده اند که قانونگذار ما نیز این دیدگاه را ترجیح داده است؛

زیرا لزوم استمرار گاهی مرتهن را در سختی و تنگنای مراقبت از مال راهن قرار می دهد و مضاف بر این منافع مال مرهونه متعلق به راهن است و در این میان مرتهن سودی نمی برد و همچنین ممکن است مال به گرو گذاشته شده نیز تلف گردد که در این صورت تکلیف مضاعفی بر مرتهن حمل می گردد.  
خانم دکتر دانش پور عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی نیز دیگر ناقد جلسه بود که ایشان نیز در خلاف با دیدگاه ارائه دهنده صحبت کردند و گفتند: استیلای معنوی مرتهن کافی است و نیازی به استمرار و تداوم قبض نیست.  
در پایان این جلسه پرسش هایی از طرف شرکت کنندگان حاضر در جلسه و نیز شرکت کنندگان آنلاین مطرح شده که بدان ها پاسخ داده شد.  
گفتنی است مدیریت این جلسه نیز بر عهده دکتر جهاندار امینی از دانش آموختگان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی بود.


نظر شما :