مدیر واحد گنبد کاووس

 

 

اطلاعات شخصی:

 حسن بیارجمندی ؛ تاریخ تولد: 4/10/1355- گرگان ایمیلIraninthinker@yahoo.com

 سال استخدام: 1384

 محل استخدام اولیه: وزارت کشور  و در حال حاضر بورسیه تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سوابق تحصیلی:

- کارشناس حقوق؛ دانشگاه مازندران ورودی 1378

- کارشناس ارشد حقوق عمومی؛ دانشگاه تهران ورودی 1379

- دکتری حقوق بین الملل و حقوق اروپایی ؛ دانشگاه روابط بین الملل مسکو وابسته به وزارتخارجه روسیه- ورودی 1390

تخصص:

- حقوق عمومی ،حقوق اساسی،حقوق اسلامی،حقوق بین الملل،حقوق بین الملل اسلام و همچنین

- فقه سیاسی در اسلام

- فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران

- فقه سیاسی و اصل ولایت فقیه

- فقه سیاسی و قانون اساسی

- آشنایی با حوزه اقوام ،فرق و مذاهب

- و ...

سوابق شغلی:

- استخدام بر اساس آئین نامه جذب و نگهداری نیروی نخبه  در 25/5/84 در استانداری گلستان و ایفای مسئولیت در امور تحقیقاتی و مطالعاتی  استان (84-90)

* انتخاب به عنوان کارشناس نمونه دستگاهی وزارت کشور در سال 86 و تقدیر از سوی وزیر محترم وقت کشور

-    مسئول مرکز مطالعات حوزه معاونت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان(86 تا 90)

-    مسئول دبیرخانه کمیسیون اقوام و مذاهب استانداری گلستان(87 تا 90)

 

عضویت در کمیته ها و شوراها:

- عضو شورای علمی و ﭘژوهشی مطالعات جوانان سازمان ملی جوان استان(با انتصاب معاون ﭘژوهشی سازمان ملی جوان کشور از سال 85 -87)

- عضو کمیسیون تحول اداری استانداری

-   نماینده علمی استانداری گلستان در اتاق فکر اقوام و مذاهب دانشگاه گلستان

-   کارشناس خبره گروه ﭘژوهشی اقوام و مذاهب دانشگاه گلستان

-   مشاور و نماینده حقوقی استاندار در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان(85-90)

-   عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و تهیه و تدوین سند پیشگیری از وقوع جرم(88-90)

-   عضو شورای برنامه ریزی ستاد اجتماعی و فرهنگی استان

-   مسول اتاق تبیین انقلاب اسلامی

-   رییس گروه سیاست داخلی و خارجی مجمع عالی بسیج استان گلستان

-   مشاور و همکار دانش و پژوهشی تقریب اقوام و مذاهب استان گلستان

-   مسول اندیشه ورزی تقریب اقوام و مذاهب استان گلستان

 

بازگشت به ابتدا