اعضای هیئت علمی

 

اعضای هیئت علمی دانشگاه:

دانشکده ی علوم قرآن و حدیث

گروه  علوم قرآنی و حدیث

 • سرکار خانم دکتر نسیم عربی (ادبیات عرب)

اعضای هیئت علمی

 

 

مشخصات فردی:

نام

نسیم

نام خانوادگی

عربی

نام پدر

قدرت الله

ایمیل دانشگاهی

narabi@mazaheb.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده قرآن و حدیث/ گروه علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

 

 دریافت رزومه

 • سرکار خانم دکتر عاطفه زرسازان (علوم قرآن و حدیث)

نام

عاطفه

نام خانوادگی

زرسازان خراسانی

نام پدر

علی اکبر

ایمیل دانشگاهی

a.zarsazan@mazaheb.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده قرآن و حدیث/ گروه علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

462

دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر مرتضی قاسمی حامد (علوم قرآن و حدیث)

نام

مرتضی

نام خانوادگی

قاسمی حامد

نام پدر

منوچهر

ایمیل دانشگاهی

m.ghasemihamed@mazaheb.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده قرآن و حدیث/ گروه علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

515

دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر حامد شریعتی نیاسر(علوم قرآن و حدیث)

نام

حامد

نام خانوادگی

شریعتی نیاسر

نام پدر

ابوعلی

ایمیل دانشگاهی

hshariati@ut.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده قرآن و حدیث/ گروه علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

۴۱۴

دریافت رزومه

گروه فلسفه، ادیان و تاریخ

 • حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد تقی شاکری (فلسفه و کلام اسلامی)

نام

سید محمدتقی

نام خانوادگی

شاکری

نام پدر

سید مصطفی

ایمیل دانشگاهی

 

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده ادیان و معارف اسلامی/ گروه فلسفه و عرفان اسلامی

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

411

دریافت رزومه

 • حجت الاسلام دکتر مجید قربانعلی دولابی (فلسفه و کلام اسلامی)

نام

مجید

نام خانوادگی

قربانعلی دولابی

نام پدر

محمدحسن

ایمیل دانشگاهی

 

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده ادیان و معارف اسلامی/ گروه فلسفه و عرفان اسلامی

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

455

دریافت رزومه

 • سرکار خانم دکتر فاطمه خداجویان (ادیان و مذاهب)

نام

فاطمه

نام خانوادگی

خداجویان

نام پدر

علی

ایمیل دانشگاهی

 

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده ادیان و معارف اسلامی/ گروه ادیان و مذاهب

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

 

 دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر مسعود شاورانی (ادیان و مذاهب) 

نام

مسعود

نام خانوادگی

شاورانی

نام پدر

محمد

ایمیل دانشگاهی

shavarani@gmail.com

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده ادیان و معارف اسلامی/ گروه ادیان و مذاهب

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

411

دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر عثمان یوسفی (تاریخ اسلام)

نام

عثمان

نام خانوادگی

یوسفی

نام پدر

علی

ایمیل دانشگاهی

 

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده قرآن و حدیث/ گروه تاریخ اسلام

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

08733177160 (داخلی 12)

دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر عبداله فرهی (تاریخ اسلام)

نام

عبدالله

نام خانوادگی

فرهی

نام پدر

محمدعلی

ایمیل دانشگاهی

farrahi.as@gmail.com

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده قرآن و حدیث/ گروه تاریخ اسلام

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

461

دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر مهدی جمالی فر (تاریخ اسلام)

دریافت فایل

دانشکده ی فقه و حقوق

گروه فقه و حقوق امامیه

 • جناب آقای دکتر مهدی رهبر (فقه و حقوق امامیه)

نام

مهدی

نام خانوادگی

رهبر

نام پدر

حسین

ایمیل دانشگاهی

 

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده فقه و حقوق اسلامی/ گروه فقه و حقوق امامیه

مرتبه علمی

دانشیار

شماره تلفن (داخلی)

455

 دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر عبدالحمید طالبی (فقه وحقوق امامیه)

دریافت فایل

 • سرکار خانم دکتر شکیبا امیر خانی (فقه وحقوق امامیه)

نام

شکیبا

نام خانوادگی

امیرخانی

نام پدر

محمدحسین

ایمیل دانشگاهی

___sh_amirkhani@ut.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده فقه و حقوق اسلامی/ گروه فقه و حقوق اماميه

مرتبه علمی

استاديار

شماره تلفن (داخلی)

 

دریافت رزومه

 • سرکار خانم دکتر افتخار دانش پور (فقه وحقوق امامیه)

نام

افتخار

نام خانوادگی

دانش پور

نام پدر

محمدجواد

ایمیل دانشگاهی

e.daneshpoor@mazaheb.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده فقه و حقوق اسلامی/ گروه فقه و حقوق امامیه

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

419

دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر حامد رستمی ( فقه و حقوق امامیه)

نام

حامد

نام خانوادگی

رستمی نجف­آبادی

نام پدر

علیرضا

ایمیل دانشگاهی

hamedrostami@mazaheb.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده فقه و حقوق اسلامی/ گروه فقه و حقوق امامیه

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

514

دریافت رزومه

 • جناب آقای دکتر عبدالصمد علی آبادی (فقه و حقوق امامیه)

نام

عبدالصمد

نام خانوادگی

علی آبادی

نام پدر

حسن

ایمیل دانشگاهی

a.aliabadi@mazaheb.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده فقه و حقوق اسلامی/ گروه فقه و حقوق امامیه

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

457

دریافت رزومه

 • گروه فقه و حقوق شافعی
 • جناب آقای دکتر محمود ویسی (فقه وحقوق شافعی)

نام

محمود

نام خانوادگی

ویسی

نام پدر

عباس

ایمیل دانشگاهی

m.veysi@mazaheb.ac.ir

دانشکده/ گروه آموزشی

دانشکده فقه و حقوق اسلامی/ گروه فقه و حقوق شافعی

مرتبه علمی

استادیار

شماره تلفن (داخلی)

414

دریافت  رزومه

گروه فقه و حقوق حنفی

 • جناب آقای دکتر مولوی اسحاق مدنی (فقه و حقوق حنفی)

 دریافت فایل

مدیریت امور هیئت علمی:

جناب آقای دکتر مرتضی قاسمی حامد
ساختمان اداری، طبقه ی 4، مدیریت امور هیئت علمی، شماره داخلی: 415

 

بازگشت به ابتدا