معرفی معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع

طی حکمی از سوی دکتر مختاری ریاست محترم دانشگاه مذاهب اسلامی؛ "جناب آقای علی مطیعی بجارپسی" به‌عنوان «معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع» دانشگاه منصوب شد.

اطلاعات شخصی:

 علی مطیعی؛ متولد 10/08/1347 - تهران ایمیل: Ali-motiee@yahoo.com
 سال استخدام: 1370
 (محل استخدام اولیه: وزارت امور اقتصاد و دارایی) و در حال حاضر کارمند رسمی بیمه مرکزی ج.ا.ا

سوابق تحصیلی:

- کارشناس حسابداری؛ دانشکده علوم اقتصادی ورودی 1369
- کارشناس ارشد حسابداری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ورودی 73
- عنوان پایان نامه؛ بررسی پایداری مالی شرکت های بیمه با تاکید بر توانگری مالی آن ها با درجه عالی

تخصص:

- مدیریت منابع انسانی با تأکید بر عوامل انگیزشی و استقرار سیستم سازمان های چابک
- حسابداری شرکت های بیمه
- حسابداری دولتی
- حسابداری بازرگانی
- تهیه و تجزیه و تحلیل صورت های مالی
- آشنایی با سیستم‌های اداری و تشکیلاتی آموزش عالی، مدیریت خدمات کشوری، موسسات آموزشی و شرکت های دولتی
- و ...

سوابق شغلی:

- مدیر کل مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا
- مدیر کل مالی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
- ذیحساب و مدیر کل مالی سازمان زمین شناسی و تحقیقات معدنی کشور
- ذیحساب و مدیر کل مالی مرکز تحقیقات آب کشور
- ذیحساب و مدیر کل مالی شرکت سهامی غله کل کشور
- سرپرست ذیحسابی و اداره کل امور مالی وزارت کشور
- حسابرس مسئول اداره کل تمرکز و تلفیق حساب های وزارت امور اقتصادی و دارایی
- حسابرس اداره کل امور ذیحسابی ها وزارت امور اقتصاد و دارایی
- معاون پشتیبانی پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا
- مشاور معاون نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا
- مشاور برنامه و بودجه پژوهشکده بیمه
- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شورای عالی اطلاع رسانی
- ذیحساب و مدیر کل مالی حفاظت محیط زیست کشور
- ذیحساب و مدیر کل مالی هواشناسی کشور
- سرپرست ذیحسابی پژوهشکده هواشناسی
- سرپرست ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

عضویت در کمیته ها و شوراها:

- عضو شورای پژوهشی شورای عالی اطلاع رسانی
- عضو شورای نشر پژوهشکده بیمه
- دبیر کمیته منابع انسانی پژوهشکده بیمه
- سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده بیمه
- رئیس کمیته آزمون پژوهشکده بیمه
- عضو کمیته ارتقای سلامت اداری بیمه مرکزی ج.ا.ا
- عضو کمیته توانمند سازی کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا
- بازرس ویژه بیمه مرکزی ج.ا.ا
- عضو کمیته خرید داخلی و خارجی گندم سازمان غله کشور
- عضو کمیته مالی ستاد بحران شهر تهران
- دبیر اجرایی بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
- دبیر اجرایی بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
- دبیر کمیته اداری و مالی بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
- دبیر اجرایی بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
- عضو هیات اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی پژوهشکده بیمه
- سرپرست ذیحسابی بیمه مرکزی از طرف معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
- عضو شورای سرمایه گذاری بیمه مرکزی ج.ا.ا
- دبیر اجرایی همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه
- عضو کمیته ترک تشریفات بیمه مرکزی ج.ا.ا
- عضو کمیته مناقصات و معاملات بیمه مرکزی ج.ا.ا
- عضو کمیته فنی بازرگانی بیمه مرکزی ج.ا.ا
- عضو کمیته رهبری استراتژیک سازمان در پروژه بازنگری و اجرای برنامه پنج ساله استراتژیک بیمه مرکزی ج.ا.ا
- عضو کمیته تحول اداری بیمه مرکزی ج.ا.ا
- عضو کمیته پدافند غیر عامل بیمه مرکزی ج.ا.ا
- عضو کمیته ستاد بحران کشور
- مشاور عالی معاون و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه
- و ...

 

 

بازگشت به ابتدا