شرح وظایف مسئول برنامه‌ریزی فرهنگی و ارتباط با دانش‌آموختگان

اهم شرح وظایف:

1-      تهیه طرح­های فوق برنامه در زمینه­های فرهنگی.

2-     ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی برای برگزاری و اجرای طرح­های فرهنگی و اجتماعی متناسب با رسالت دانشگاه.

3-     ارزیابی سالانه فعالیت­ها و اقدامات انجمن­های علمی، کانون­های فرهنگی و تشکل­های دانشجویی.

4-     تدوین شیوه نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی برای فعالیت های فرهنگی.

5-     تهیه گزارش عملکرد از برنامه­های فرهنگی و ارزیابی آن­ها.

6-     بررسی اجرای برنامه­های مصوب شورای فرهنگی.

7-     تهیه دستور جلسات از طرح­ها و برنامه­های فرهنگی ارائه شده برای بررسی در شورای فرهنگی.

8-    نظارت بر حسن اجرای برنامه­ های فرهنگی دانشجویی دانشجویان و ارائه گزارش مستمر از روند اجرای برنامه­ها به مدیریت فرهنگی.

9-     هدایت و نظارت بر فرایند تدوین برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه معاونت.

10-    ایجاد ارتباط بین دانشجویان و دانش آموختگان از طریق واگذاری تدریس، و... در برگزاری برنامه­های فرهنگی به دانش آموختگان.

11-    تهيه و تنظيم بانک اطلاعاتی جامع از دانش آموختگان داخلی و بین المللی دانشگاه.

12-   برنامه­ریزی جهت  تاسیس و راه اندازی انواع گروه­ها و کانال­ها در حوزه فضای مجازی جهت تسهیل ارتباط با دانش آموختگان.

13-  برنامه­ریزی جهت تشکیل انجمن دانش آموختگان.

14-  برنامه ­ریزی و پیگیری درخصوص ارتباط گسترده‌ و تعامل با مراكز  علمي و فرهنگی داخلی و بین المللی از طريق افراد مؤثري كه دانش‌آموخته دانشگاه  بوده و هم اكنون در آن مراكز داراي موقعيت ممتاز و مؤثري هستند.

15-   انتقال نظرات، دیدگاه­ها و پیشنهادات دانش آموختگان به مدیریت فرهنگی جهت طرح در شورای فرهنگی دانشگاه.

16-   برنامه ریزی جهت  مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه­های فرهنگی .

17-  استفاده از ظرفیت  اعضای هیئت علمی و کارکنان موفق و مستعد جهت برگزاری کارگاه­ها و نشست­ ها  و....

18-  اطلاع رسانی  امور مرتبط با عمره و عتبات دانشجویی

19-    پیگیری امور پرداخت حق­الزحمه اساتید و کارشناسان مدعو در برنامه­های فرهنگی.

20-برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و مناظرات دانشجویی

بازگشت به ابتدا