جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
حضور سرپرست واحد زاهدان در میزگرد تبیین نقش نخبگان دینی و سیاسی در بصیرت افزایی

حضور دکتر زرین پور در میزگرد تبیین نقش نخبگان دینی و سیاسی در بصیرت افزایی در برنامه شبکه استانی هامون به مناسبت حماسه 9 دی

شعبه زاهدان | تاریخ خبر : 1398-10-09 | تعداد بازید :1908

در این میزگرد، دکتر زرین پور سرپرست واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی ضمن تبیین معنای لغوی و اصطلاحی بصیرت ، آسیب های تشخیص مصداق حق را اینگونه بر شمرد :

1.مشتبه سازی

2.شخصیت زدگی

3.جزئی نگری و درون نگری

4.دوری از واقعیتهای اجتماعی

5.عدم اقدام به موقع

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا