جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

تقدیر از دانشجوخانم مهدیه صادقی مسئول بسیج واحد خواهران دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس درمراسم آیین تجلیل از دانشجویان برتر بسیجی استان هرمزگان

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1398-02-11 | تعداد بازید :2663

به مناسبت روزملی خلیج فارس ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان مراسم آیین تجلیل از دانشجویان برتر بسیجی در زمینه های مختلف علمی فرهنگی پژوهشی ... برگزار کرد .

در این مراسم دانشجو خانم مهدیه صادقی مسئول بسیج دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس (واحدخواهران )هم به عنوان برترین برنامه حوزه مطالعات زنان در سال 97 معرفی وتقدیر شد.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا