جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی؛

دوازدهمین شماره مجله علمی - پژوهشی «فقه مقارن» ازسوی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد

دانشگاه | تاریخ خبر : 1398-02-10 | تعداد بازید :2984

داوزدهمین شماره دو فصلنامه علمی_پژوهشی "فقه مقارن" با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه شیعه و اهل سنت و به مدیر مسئولی دکتر محمدحسین مختاری و سردبیری دکتر عابدین مؤمنی در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی، سرمقاله این شماره از دکتر عابدین مومنی با موضوع "اجتهاد در اجتهاد"؛ از دکتر عابدین مؤمنی  در فقه مقارن است.

همچنین مقالاتی از جمله؛ "بررسی آرای فقهی فریقین در مسائل اجتماعی شبیه سازی انسان" دکتر محمدحسین مختاری، مرتضی آقامحمدی، "ارزيابي اجتهاد عامی در ديدگاه ابن حزم" جلال جلالی زاده، ناميق نيريزی، "تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی"؛ سید محمدصادق موسوی، عبدالحمید طالبی چاپ شده است.

مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت؛ کریم کوخایی زاده، قدرت الله نیازی، احمد رضوانی مفر، انصاف و معاملات اضطراری؛ سام محمدی، حسین خانلری بهنمیری، همایون مافی، امکان سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی؛ شکیبا امیرخانی، عبدالله جوان، افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان از دیگر مقالاتی است که در شماره جدید این مجله منتشر شده است.

همچنین مقالاتی با عنوان وصیت واجب در احوال شخصیه کشورهای اسلامی؛علیرضا انتظاری نجف آبادی، سیامک قیاسی، بررسی جرم بغی در فقه مذاهب اسلامی و تطبیق آن با قوانین مجازات اسلامی،مجید وزیری، جبار محمدی بلبان آباد، بررسی تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج در فقه مذاهب اسلامی، احمد مرتاضی، فهیمه امیری در این شماره آمده است.

این مجله به صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدیر مسئولی دکتر محمدحسین مختاری و سردبیری دکتر عابدین مؤمنی منتشر می‌شود و دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» است.

لینک مجله از این قرار است: http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا