جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

آیین اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی یکشنبه ۷ بهمن ماه، تهران سالن اجلاس سران

دانشگاه | تاریخ خبر : 1397-11-02 | تعداد بازید :2128

آیین اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی

یکشنبه ۷ بهمن ماه، تهران سالن اجلاس سران

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا