جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

معاون سازمان دیانت و رئیس شورای دینی ترکیه: وجود امثال دانشگاه مذاهب اسلامی در کشورهای اسلامی یک ضرورت است

دانشگاه | تاریخ خبر : 1396-09-25 | تعداد بازید :2081
معاون سازمان دیانت و رئیس شورای دینی ترکیه با حضور در دانشگاه مذاهب اسلامی با مدیر کل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی، مدیر کل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، دکتر یحیی جهانگیری در این دیدار با اشاره به هدف تشکیل این دانشگاه گفت: دانشگاه مذاهب اسلامی آماده همکاری با سازمان دیانت ترکیه در زمینه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی می باشد.

 

معاون سازمان دیانت ترکیه نیز در این دیدار با استقبال از توسعه همکاری ها با دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: وجود امثال این دانشگاه در کشورهای اسلامی یک ضرورت می باشد.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا