جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

تجليل از دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامي واحد سنندج به عنوان گروه برتر فرهنگي جهادي در همايش شكوه هجرت

شعبه سنندج | تاریخ خبر : 1396-09-30 | تعداد بازید :2795

در همایشی با عنوان شکوه هجرت، از گروه های برتر فرهنگی جهادی دانشجویی دانشگاه های استان کردستان تجلیل شد. در این همایش همچنین از گروه جهادی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج به عنوان گروه برتر تقدیر شد.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا