جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت:

برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج

شعبه سنندج | تاریخ خبر : 1396-09-21 | تعداد بازید :2429

به مناسبت هفته پژوهش، پنج کارگاه آموزشی در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج برگزار گردید. این کارگاه ها با موضوعات:

-آشنایی و کار با کتابخانه های دیجیتالی علوم اسلامی- دکتر عثمان یوسفی

-اصول روش تحقیق در علوم اسلامی-دکتر سیدمحمد شیخ احمدی

-آشنایی با اسناد تجاری- دکتر انور آرمی

-احکام فقهی و حقوقی سقط جنین-دکتر سامان یوسفی نژاد

-تجارت الکترونیک-دکتر عباد روحی

 

برگزار گردید و در پایان به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کارگاه اهداء گردید.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا