جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج صورت گرفت:

برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج

شعبه سنندج | تاریخ خبر : 1396-09-12 | تعداد بازید :2790

چهارمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویی واحد دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج برگزار گردید. در این انتخابات که باحضور حداکثری دانشجویان برگزار گردید، سه نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

منتخبان دانشجويان دانشگاه در انتخابات شوراي صنفي برادران دانشگاه مذاهب اسلامي واحد سنندج:
☑️برهان همتي-عضو اصلي
☑️پويا صالحي نژاد-عضو اصلي
☑️مهدي رستمي- عضو اصلي

 


1️⃣محمد يزدان پناه-علي البدل اول
2️⃣يحيي مردوخيان-علي البدل دوم

 

منتخبان دانشجويان دانشگاه در انتخابات شوراي صنفي خواهران دانشگاه مذاهب اسلامي واحد سنندج:

-شليرمحمدی
-سمیه اصلانی
-اوین سهرابي
-مهریزحسنوند
-مریم ملکی

اعضای علل البدل :
-مهرنوش حسنوند
-فاطمه احمدیان

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا