جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج صورت گرفت:

حضور مدیر کل فرق و مذاهب حوزه های علمیه کشور در سنندج و نشست با سرپرست دانشگاه

شعبه سنندج | تاریخ خبر : 1396-09-10 | تعداد بازید :1866

مدیر کل فرق و مذاهب حوزه های علمیه کشور باحضور در دانشگاه مذاهب اسلامی واحدکردستان با با سرپرست واحد دیدار نمود.

در این نشست بر توسعه همکاری های دوجانبه تأکید شد.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا