جدیدترین اخبار :
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی
  •  مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
در مسابقات قهرمانی غرب کشور صورت گرفت:

کسب مقام اول مسابقات پرس سینه و ددلیفت قهرمانی غرب کشور توسط دانشجوی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج

شعبه سنندج | تاریخ خبر : 1396-09-03 | تعداد بازید :2052

در مسابقات پرس سینه و ددلیفت قهرمانی غرب کشور، آقای امیرحسین قیصربیگی دانشجوی دانشگاه مذاهب اسلامي واحد سنندج موفق به کسب مقام اول شد.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا