جدیدترین اخبار :
  • برگزاری جلسه شورای دانشگاه
  • اعزام کاروان دانشجویی راهیان نور جنوب - واحد بندرعباس
  • گفتمان مهدویت - واحدبندرعباس
  • شب نشینی نیمه شعبان - واحد بندرعباس
  • مستند جنجالی - واحد بندرعباس

در نشست علمی با موضوع کدام تقریب و وحدت تمدن ساز مطرح شد: برآیند تقریب مذاهب، وحدت و تمدن سازی نوین اسلامی است /حضور نمایان بانوان فعال تقریبی در جبهه انقلاب باید پررنگ بشود

دانشگاه | تاریخ خبر : 1401-09-26 | تعداد بازید :311

در نشست علمی با موضوع کدام تقریب و وحدت تمدن ساز مطرح شد:

برآیند تقریب مذاهب، وحدت و تمدن سازی نوین اسلامی است /حضور نمایان بانوان فعال تقریبی در جبهه انقلاب باید پررنگ بشود

پیش نشست علمی با موضوع کدام تقریب و کدام وحدت اسلامی در راستای همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی در گام دوم با حضور  دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی شعبه گنبد کاووس در مدرسه علمیه صدیقه فاطمه (س) گرگان برگزار گردید.

در این نشست دکتر بیارجمندی ضمن اشاره به منشا خطاهای علمی که ناشی از درک اشتباه الفاظ و معنا و مفهوم آن و حتی مصادیق آن بوجود می آید ؛ تقریب مذاهب و وحدت اسلامی را از این موضوع مستثنی ندانستند و افزودند که مهمترین علت این خطاها، عدم علم و شناخت و نیز توسل به معنای ظاهری الفاظ دانستند.

مشاور امور تقریبی شورای معاونین فرهنگی دانشگاه های منطقه ۲کشور مهمترین آسیب چنین خطایی را علاوه بر مغالطات و تبیین های عوامانه و کلی و اشتباه ؛ شامل ترویج نگاه و گفتمان سطحی و ایستا ،بازماندن از اهداف کلان و اصلی تقریب ،توقف در ظواهر و تشریفات همایش ها و نشست ها و متاسفانه دامن زدن به اختلاف فکری و نظری دانستند.

دکتر بیار جمندی در ادامه با تبیین معانی اصطلاحی تقریب و وحدت ؛تقریب را مقدمه فریضه قطعی وحدت اسلامی دانستند و آن را واجب دانستند چراکه فرض وحدت بدون تقریب را ناممکن دانستند و افزودند برآیند تقریب ، وحدت اسلامی و حرکت بسوی ایجاد تمدن نوین اسلامی است.

دکتر بیارجمندی در ادامه با اشاره به اهداف اصلی تقریب بین مذاهب اسلامی  ؛ تقریب را یک مقوله فرهنگی و علمی دانستند که شالوده اصلی آن بر ایمان به اصول عقیدتی اسلام و پایبندی کامل به همه ارکان اسلام و پایبندی کامل  به اینکه قرآن و سنت نبوی دو منبع اساسی هستند و نیز پذیرش منطق گفتگوی قرآنی استوار است.

سرپرست دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی شعبه گنبد کاووس در ادامه با بر شمردن طرق اولیه تقریب ،آز آن به یک روند و فرآیند یاد کردند و گام نخست آن را جستجوی عرصه های مشترک دانستند و در ادامه افزودند بر پایه این اشتراکات است که شناخت و گفتگو و همکاری در تحقق این عرصه ها در صحنه های واقعی میسر می گردد.

مشاور امور تقریبی شورای معاونین فرهنگی دانشگاه های منطقه ۲کشور در پایان با اشاره به جهانی بودن گام دوم انقلاب و چشم انداز آن ؛نقش بانوان فعال در جبهه انقلاب اسلامی را بسیار مهم دانستند و افزودند : رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۱/۲/۱۳۹۲ در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاهی تاکید نمودند که نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشود و ما باید در عرصه ترویج تفکر و فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی چنین اهتمامی داشته باشیم و بعبارتی حضور نمایان زنان فعال تقریبی در جبهه انقلاب را پررنگ و برجسته کنیم و تاکید نمودند: معتقدم که ۸۰درصد دستاوردهای ما در ترویج تفکر و فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی با مشارکت بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاهی حاصل خواهد شد.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا