سمینار "وحدت پیش شرط تمدن نوین اسلامی" با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی/ 29 بهمن ماه
دیدار نماینده تام الاختیار جمهوری داغستان در ایران با جناب آقای دکتر مختاری ریاست محترم دانشگاه
دیدار مقام عالی سفارت بولیوی در ایران آقای والترآلخاندرویانییف با جناب آقای دکتر مختاری ریاست محترم دانشگاه
برگزاری کنفرانس بین المللی امام محمد غزالی در اندونزی با همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی
ملاقات ها و دیدارهای مهم رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و هیئت تقریبی دانشگاه در جریان سفر به اندونزی/ بهمن ماه 1396
گزارش تصویری مراسم روز دانشجو سال 96
گزارش تصویری دوم
بازدید ریاست دانشگاه

بازگشت به ابتدا