فن آوری اطلاعات

اهداف اداره کل فناوری اطلاعات :

- یکپارچه‌سازی اطلاعاتی دانشگاه
- ایجاد مرکز داده یکپارچه دانشگاه
- ارائه سرویسهای فناوری اطلاعات به کاربران دانشگاه از طریق استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز
- ارائه استراتژی فناوری اطلاعات برای دانشگاه
- ارائه استانداردهای حوزهIT

 

شرح وظایف مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه :

1- مدیریت شبکه های رایانه ای دانشکده ها و دانشگاه و فراهم نمودن ارتباط میان آنها
2- تجهیز و بروزآوری سامانه‌های اطلاعاتی دانشگاه نظیر سامانه جامع کتابخانه دیجیتال دانشگاه, سامانه جامع آموزش دانشگاه, سامانه‌های اداری ـ مالی دانشگاه, سامانه اتوماسیون اداری و ...
3- پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشگاه
4- ایجاد تسهیلات دسترسی به مجلات معتبر علمی و پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی
5-مسولیت ارتباطات اینترنتی و امور داده ای دانشگاه
6- اجرای طرحهای پژوهشی فناوری اطلاعات بخصوص در باب امنیت, یکپارچکی و وابستگی نرم‌افزار شبکه
7- اجرای و ابلاغ سیاست‌های اعلام شده از جانب شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشگاه
8- نظارت بر اجرای استانداردهایIT در سطح دانشگاه

 

کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات :

نام و نام خانوادگی

عنوان

شماره تماس

روح الله جمشیدی سرپرست اداره کل فن آوری اطلاعات  712
سعید مدنی کارشناس نرم افزار 713
نادر صمصامی کارشناس شبکه 510
حمزه اکبری کارشناس شبکه 510

 

 

بازگشت به ابتدا