معرفی معاونت توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، "جناب آقای عبدالوحید فیاضی" به عنوان «معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه مذاهب اسلامی» منصوب گردید.

 

 

بازگشت به ابتدا