معرفی معاونت توسعه، پشتیبانی و مدیریت منابع

 

سوابق کاری و مشخصات فردی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: محمدرضا گلرو   تاریخ تولد: 1350 محل تولد: بیرجند ملیت: ایرانی 


Email: rgolroo@gmail.com


سطوح تحصیلی:

لیسانس مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی
فوق لیسانس مدیریت اجرایی – مدیریت استراتژیک (رتبه اول با معدل 19/32) دانشگاه آزاد تهران مرکزی
دکتری مدیریت بحران: (عنوان تز: طراحی الگوی پایدار سازی کسب و کار پس از بروز بحران های طبیعی، مورد کاوی در خراسان جنوبی)
فوق لیسانس علوم سیاسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (ناتمام)
دکتری روابط بین الملل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (در حال تحصیل)

مشاغل مدیریتی تصدی شده:


1- مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه در گروه پژوهشی الکترواپتیک از پژوهشکده خودرو و تجهیزات سازمان صنایع دفاع – از مهر 74 تا خرداد 77
2-مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه صنایع الغدیر از گروه خودرو و تجهیزات سازمان صنایع دفاع – از خداد 77 تا آبان 1380
3- جانشین مدیر عامل مرکز مشاوره و آموزش کیفیت سازمان صنایع هوا فضا و مدیر بخش مشاوره سیستم های کیفیت – از آبان 80 تا دی ماه 84
4- مدیر آموزش مرکز مشاوره و آموزش کیفیت سازمان صنایع هوافضا – دی ماه 84 تا اردیبهشت 86
5- نماینده سازمان صنایع هوافضا در امور تعالی و کیفیت (مدیریت تحقیق و توسعه کیفیت) – اردیبهشت 86 تا مرداد 86
6- مدیر کل بهره وری و تحول وزارت کار و امور اجتماعی – مرداد 86 تا شهریور 87
7- مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه وزارت کار و امور اجتماعی – شهریور 87 تا بهمن 89
8- معاون اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی – خرداد 93 تا خرداد 96
9- معاون توسعه، پشتیبانی و منابع دانشگاه مذاهب اسلامی – خرداد 96 – ادامه دارد

سایر مشاغل تصدی شده (پاره وقت) :


11- ناظر طرحهای پژوهشی در معاونت تحقیقات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – از اردیبهشت 80 تا مهر 83
12- مدرس و ارزیاب ارشد تعالی سازمانی در معاونت استاندارسازی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – از فروردین 80 تا آبان 85
13- مشاور مدیر عامل پژوهشگاه الکترونیک ایران (شرکت صاایران) – از فروردین 81 تا مهر 83
14- نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایران یاسا تایر – غیر موظف (صندوق بازنشستگی کشوری) – از آبان 89 تا اسفند 91
15- عضو هیات موسس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند از 1389
16- مشاور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی – از خرداد 89 تا خرداد 90
17- رئیس هیات کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان خراسان جنوبی از اسفند 90 تا خرداد 94
18- رئیس هیات تخلفات اداری استانداری خراسان جنوبی از خرداد 91 تا بهمن 92
19- نایب رئیس هیات مدیره سازمان خیر اسلامی – خرداد 93 تا خرداد 96
20- رئیس هیات مدیره خبرگزاری تقریب – اسفند 93 تا خرداد 96
21- عضو هیات امنا دانشگاه مذاهب اسلامی – اسفند 94 ادامه دارد

مسئولیت در کنفرانس ها:


– رئیس ستاد اجرایی اولین کنفرانس بین المللی علمای مقاومت (منجر به تأسیس اتحادیه علمای مقاومت) – تهران – شهریور 97
– رئیس ستاد اجرایی دومین کنفرانس بین المللی علمای مقاومت – بیروت – آبان 93
– رئیس ستاد اجرایی بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی – تهران – 1393
– رئیس ستاد اجرایی سومین کنفرانس بین المللی علمای مقاومت – بیروت – 1394
– رئیس ستاد اجرایی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی – تهران – 1394
– رئیس اولین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری کشورهای اسلامی (رئیس دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی 0 تهران – 1394
– رئیس ستاد اجرایی کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی – مسکو – 1395
– رئیس ستاد اجرایی سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی – تهران – 1395

برخی از عناوین کسب شده:


– ارزیاب ارشد جایزه کیفیت DQA
– مدرس پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی
– سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت (ISO9001: 2000) ثبت شده در IRCA
– سرممیز سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS18001:2007) ثبت شده در IRCA
– سرممیز سیستم های مدیریت جنبه های زیست محیطی (ISO14001:2004) ثبت شده در IRCA
– مدرس دوره های مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمانی: مورد تایید موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
– مدرس دوره های مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمانی: مورد تایید موسسات بین المللی صدور گواهینامه سیستمهای مدیریتی از جمله BV
– مدرس دوره های مدیریت تحول: مورد تایید موسسه کار و تامین اجتماعی

مقالات/ پژوهش:


1- تدوین نظام نامه کالیبراسیون سازمان صنایع هوا فضا ویرایش: 02 در سال 82
2- معیارهای پذیرش نرم افزار در IT بر اساس استاندارد ISO9026 در سال 83
3- بررسی اثر سبک مدیریت مشارکتی بر بهره وری سازمان در سال 84
4- اصول و مفاهیم ارتباط با مشتری در سال 84
5- بررسی راه های شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانها در سال 85
6- طراحی سیستم اعتبارسنجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال 86
7- بررسی و عارضه یابی طرح بنگاه های زودبازده با رویکرد مطالعه VC در سال 87
8- ترجمه و تألیف کتاب داشبرد مدیریت بحران (ناتمام در راستای ادامه تحصیل دکتری)

بازگشت به ابتدا