شعبه بندرعباس

اخبار واحد

دانشگاه مذاهب اسلامی
دیدار دانشجویان خواهر و برادر واحد بندرعباس دانشگاه با خانواده شهید دانشجو سید علی جاهد(شهید دفاع مقدس) - 1397-01-19
به مناسبت روز تکریم از مادران و همسران شهدا، دانشجویان پایگاه مقاومت بسیج خواهران و برادران دانشگاه واحد بندرعباس،با خانواده محترم شهید دانشجو سید علی جاهد دیدارو گفتگو صمیمی داشتند. دراین دیدارعلاوه...
دانشگاه مذاهب اسلامی
گزارش سفر زیارتی مشهد مقدس دانشجویان واحد بندرعباس دانشگاه - 1396-11-22
اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس با حضور 29 نفر از دانشجویان دختر و 31 نفر ازدانشجویان پسر از تاریخ 15 لغایت 19بهمن ماه 1396 برگزار گردید . با توجه به تقارن اردوی دانشجویی با ایام فاطمیه (س) ،دانشجویان...

بازگشت به ابتدا