جدیدترین اخبار :
  • دکتر مختاری در نشست "اتحادیه دانشگاهیان کنفرانس وحدت": مقاومت فلسطینی با احیای اندیشه دینی هم‌سویی دارد/ امام خمینی(ره) بزرگترین احیاگر تفکر دینی
  • برگزاری نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی «آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزۀ علوم انسانی اسلامی»
  • بیانیه پایانی "کمیسیون اندیشمندان دانشگاهی" سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
  • معاون پژوهش دانشگاه مذاهب اسلامی: نقش زنان در بدنه نخبگانی وحدت اسلامی باید تقویت و پر رنگ شود
  • برگزاری اولین آزمون سطح یک ویژه دانشجویان جذب اختصاصی

پایان نامه "نظام مالی سپاه در عصر اموی" 20 اسفندماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 96/12/19 | تعداد بازدید :608

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای حسین جمشیدی دانشجوی رشته تاریخ اسلام در مورخه 20/12/96 از ساعت 12 الی13.30  در سالن جلسات دانشگاه برگزار می گردد.

 

اطلاعات دفاعیه و چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

عنوان پایان نامه:

      نظام مالی سپاه در عصر اموی

استاد راهنما: جناب آقای دکترقائدان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سپهری

استاد داور:جناب آقای دکتر فرهی

چکیده:

پس از آن که اسلام از مـرزهای جـغرافیایی جـزیره العرب خارج شد و در دورترین نـقاط‌ عـالم‌ مـنتشر‌ گردید، ملیت­ها، نژادها و عناصر متنوعی را در خود هضم‌ و بعنوان امت واحد، تحت لوای دین و اعتقاد اسلامی انسجام و اتحاد بخشید. از همان هنگام سازمان نـظامی‌ خـلافت‌ امـوی‌ و سپس عباسی برای ادامه فتوحات و گسترش قلمرو خـود، نـیازمند‌ نیروی‌ انسانی شدند که همواره از دیرباز یکی از مهمترین ارکان جنگ و موفقیت‌ در‌ آن‌ بوده است. وسعت سرزمین های فتح شده کـه در سـده نـخستین اسلام از شرق‌ تا‌ جنوب‌ هند و از غرب تا سلسله جبال پیـرنه، در جنوب فرانسه گسترش یافت، جمعیت‌ انبوهی‌ از‌ نو مسلمانان را به بعنوان نیروهای مدافع دین جدید در اختیار خلافت اسلامی قـرار‌ مـی‌داد. اگر‌ چـه در دوران خلافت خلفای راشدین و اموی حساسیت ویژه‌ای در استفاده از‌ نیروی‌ انسانی‌ در امور نـظامی وجـود داشت، ولی دراین میان تامین منابع وهزینه های سپاه از اهمیت ویژه ای در جنگ  ها برخوردار بود. بتدریج خلفای راشدین و اموی بسوی تاسیس نهاد ﻣﺎﻟﯽ، دیوان جند وچگونگی تامین هزینه­های نیروی انسانی وساماندهی نیرو و پشتیبانی از آنان، تامین و تجهیز نیازهای سپاه، حقوق و مواجب لشکرین، تامین هزینه­های جنگ و خرید یا ساخت تسلیحات رفتند و در این رساله توانایی تامین هزینه­های سپاه را به وسیله تشکیل دیوان جند از زمان خلفای راشدین تا اموی را مورد بحث وبررسی قرار داده­ایم. در پی آن هستیم تا روشن سازیم این هزینه­ها و مخارج چگونه و از چه راه­هایی درعصراموی تامین می­شده است.

 ﮐﻠﯿﺪواژه  :   نظام مالی، منابع مالی، سپاه، عصر اﻣﻮﯾﺎن.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا