جدیدترین اخبار :
  • با حضور سه تن از دانش آموختگان دانشگاه؛ نشست علمی و تخصصی" ادب اختلاف میان پیروان مذاهب اسلامی" 25 آذر برگزار می شود
  • برگزاری اردوی درون شهری به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی
  • "مراسم ویژه روز پژوهش" در دانشگاه مذاهب اسلامی با سخنرانی قائم مقام صداوسیما و ریاست دانشگاه برگزار می شود
  • برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در واحد سنندج دانشگاه مذاهب اسلامی + گزارش تصویری
  • برگزاری کارگاه دانش افزایی «کاربست روش مطالعات تطبیقی در مطالعات اسلامی» با حضور دکتر سید ابوالقاسم نقیبی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه

پایان نامه "تعدد وکیل در فقه مذاهب اسلامی" 20 اسفند دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 96/12/15 | تعداد بازدید :703

جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا میرزا دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی در مورخه 20/12/96 از ساعت 15 الی 16.30 در سالن جلسات دانشگاه برگزار می گردد.

 اطلاعات دفاعیه و چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

عنوان پایان نامه:

تعدد وکیل در فقه مذاهب اسلامی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر باقری

استاد مشاور:سرکار خانم دکتر دانشپور

استاد داور: سر کار خانم دکتر امیرخانی

 

چکیده:

 عقد وکالت یکی از مهم ترین عقود معین در قانون مدنی و فقه اسلامی است. در وکالت جمعی موکل چند وکیل را بـراي انجـام مـورد وکالـت انتخاب می‌کند. اصولا شیوه ي تعامل وکلاءو ایفاي تعهد به اراده ي موکل بستگی دارد. ولی گـاهی اراده ي موکل صراحتا بیان نمی‌گردد که در این صورت تنها راه براي تشخیص نحوه ي تعامل وکلاءمراجعه به عـرف است و اصولا تفسیر عرفی از نحوه ي انتخاب موکل بهترین راه تشخیص نوع تعامل می‌باشد. گـاهی موکـل وکلاءرا به صورت اجماعی انتخاب می‌کند و گاهی به صـورت اسـتقلالی و گـاهی نیـز بـه صـورت اجمـاعی استقلالی وکلاءرا مامور به انجام تعهد می‌کند. جداي از سه فرض مطرح شده شیوه‌های دیگری چون شیوه انتخاب طولی، انتخاب به اطلاق، و انتخاب اولویت نیز قابل تصور است. اطلاق و عموم ادله‌ی مشروعیت وکالت، مستند صحت همه انواع و فروض یاد شده است و احکام عمومی عقد وکالت بر آن‌ها نیز حاکم خواهد بود. اما بدیهی است که تعدد وکلاء می‌تواند موجب اختلاف و احیاناَ تمایز در برخی از احکام باشد که تبیین آن ضروری به نظر می‌رسد. ایفای تعهد در مسئله وکالت جمعی و تعدد وکلاء باید مطابق اذن موکل و ترتیبی باشد که او در ضمن عقد مقرر کرده است. اما در فرضی که این مهم در عقد مسکوت مانده باشد، اصل بر عدم استقلال و انفراد است و مصلحت موکل، عرف مهم ترین شاخص حل اختلاف و معیار برای عمل وکلاء خواهد بود.

 

 واژگان کلیدی

وکالت، عقد وکالت،وکیل،موکل،تعدد وکلاء، فقه، مذاهب اسلامی

 

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا