جدیدترین اخبار :
  • دیدار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی با معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم
  • /یادداشت دکتر مختاری/ عقلانیت رضوی؛ مهمترین اصل در ارتباطات میان فرهنگی
  • چهاردهمین شماره مجله علمی، پژوهشی «فقه مقارن» منتشر شد
  • اعلام نفرات و آثار برتر اولین دوره مسابقه شعر و دلنوشته با موضوع "حرف دل امام دلها"
  • گزارشی از برگزاری اولین دوره مسابقه شعر و دلنوشته با موضوع "حرف دل امام دلها"

پایان نامه "تعدد وکیل در فقه مذاهب اسلامی" 20 اسفند دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 96/12/15 | تعداد بازدید :894

جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا میرزا دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی در مورخه 20/12/96 از ساعت 15 الی 16.30 در سالن جلسات دانشگاه برگزار می گردد.

 اطلاعات دفاعیه و چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

عنوان پایان نامه:

تعدد وکیل در فقه مذاهب اسلامی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر باقری

استاد مشاور:سرکار خانم دکتر دانشپور

استاد داور: سر کار خانم دکتر امیرخانی

 

چکیده:

 عقد وکالت یکی از مهم ترین عقود معین در قانون مدنی و فقه اسلامی است. در وکالت جمعی موکل چند وکیل را بـراي انجـام مـورد وکالـت انتخاب می‌کند. اصولا شیوه ي تعامل وکلاءو ایفاي تعهد به اراده ي موکل بستگی دارد. ولی گـاهی اراده ي موکل صراحتا بیان نمی‌گردد که در این صورت تنها راه براي تشخیص نحوه ي تعامل وکلاءمراجعه به عـرف است و اصولا تفسیر عرفی از نحوه ي انتخاب موکل بهترین راه تشخیص نوع تعامل می‌باشد. گـاهی موکـل وکلاءرا به صورت اجماعی انتخاب می‌کند و گاهی به صـورت اسـتقلالی و گـاهی نیـز بـه صـورت اجمـاعی استقلالی وکلاءرا مامور به انجام تعهد می‌کند. جداي از سه فرض مطرح شده شیوه‌های دیگری چون شیوه انتخاب طولی، انتخاب به اطلاق، و انتخاب اولویت نیز قابل تصور است. اطلاق و عموم ادله‌ی مشروعیت وکالت، مستند صحت همه انواع و فروض یاد شده است و احکام عمومی عقد وکالت بر آن‌ها نیز حاکم خواهد بود. اما بدیهی است که تعدد وکلاء می‌تواند موجب اختلاف و احیاناَ تمایز در برخی از احکام باشد که تبیین آن ضروری به نظر می‌رسد. ایفای تعهد در مسئله وکالت جمعی و تعدد وکلاء باید مطابق اذن موکل و ترتیبی باشد که او در ضمن عقد مقرر کرده است. اما در فرضی که این مهم در عقد مسکوت مانده باشد، اصل بر عدم استقلال و انفراد است و مصلحت موکل، عرف مهم ترین شاخص حل اختلاف و معیار برای عمل وکلاء خواهد بود.

 

 واژگان کلیدی

وکالت، عقد وکالت،وکیل،موکل،تعدد وکلاء، فقه، مذاهب اسلامی

 

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا