جدیدترین اخبار :
  • برگزاری مراسم بزرگداشت هفته وحدت در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی
  • 18- به مناسبت هفته وحدت، نشست نخبگانی " وحدت امت در دفاع از مسجدالاقصی" به همت دانشگاه مذاهب اسلامی استان گلستان(واحد گنبدکاووس) برگزار شد.
  • نشست صمیمی دبیران کانونها و مسولین تشکلها با حضور سرپرست محترم دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس19آبان ماه 98
  • برگزاری نمایشگاه نماز وفضای مجازی در دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس واحدخواهران 18آبان ماه 98
  • حضور سرپرست محترم واحد زاهدان در برنامه شبکه استانی هامون به مناسبت یوم الله 13 آبان

پایان نامه "مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی حق رأی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ایران" 18 تیرماه دفاع می شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/04/15 | تعداد بازدید :255

جلسه دفاعیه پایان نامه «آقای سید جواد موسوی» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ، رشته فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی روز  سه شنبه مورخ  18 تیر  از ساعت 15 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی حق رأی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ایران

استاد راهنما:      آقای دکتر ابراهیمیان

استاد مشاور:   آقای دکتر جهانگیری

استاد داور:     خانم دکتر دانش پور

چکیده:

در قوانین نظام جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران فرآیند حق رأی درانتخابات، برای تأثیر پیوسته ی رأی مردم برساختار حاکمیتی این نظام ها در نظر گرفته شده است. این نوشتار به دنبال شناسایی مبانی و پشتوانه های محکم از ادله ی شرعی وحقوقی برای طراحی و اجرای این قوانین در حق رأی است. بر این اساس دانسته خواهد شد نویسندگان قانون اساسی ما برای وضع قوانینی که بیانگر چگونگی تأثیر رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی افغانستان وایران است، چه مبانی فقهی وحقوقی را مد نظر داشته اند. به عبارت دیگر، می توان گفت موضوع این نوشتار، مبانی فقهی وحقوقی حق رأی در حقوق های اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وایران است.

در پایان نامه ی حاضر با بررسی مستندات عقلی و نقلی اعتبار حق رأی مردم در حکومت دینی، وتطابق آن ها با قوانین اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ایران، به روش تحلیلی، دانسته می شود که هرچند قوانین یادشده تماماً بر محوریت مستندات فقهی است، اما برخی ایرادات ساختاری در مرحله ی سازماندهی و چینش نظام حق رأی، دیده می شود. که بر این اساس موارد نیازمندی این قوانین به اصلاحات روشن خواهد شد.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا