جدیدترین اخبار :
  • برگزاری مراسم بزرگداشت هفته وحدت در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی
  • 18- به مناسبت هفته وحدت، نشست نخبگانی " وحدت امت در دفاع از مسجدالاقصی" به همت دانشگاه مذاهب اسلامی استان گلستان(واحد گنبدکاووس) برگزار شد.
  • نشست صمیمی دبیران کانونها و مسولین تشکلها با حضور سرپرست محترم دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس19آبان ماه 98
  • برگزاری نمایشگاه نماز وفضای مجازی در دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس واحدخواهران 18آبان ماه 98
  • حضور سرپرست محترم واحد زاهدان در برنامه شبکه استانی هامون به مناسبت یوم الله 13 آبان

پایان نامه "تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان" 21 آبان دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 97/08/20 | تعداد بازدید :480

جلسه دفاعیه پایان نامه «خانم صائقه نبی زاده» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  علوم قرآن و حدیث روز دوشنبه  مورخ  97/08/21 از ساعت  11/30در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

 تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

استاد راهنما: آقای دکتر ویسی

استاد مشاور: آقای دکتر رهبر

استاد داور: آقای دکتر طالبی

چکیده:

مصلحت یکی از مباحث مهم  در علم اصول فقه است. بر مبنای تعاریف ارائه شده از معنای مصلحت بیشترین معنایی که برای آن به کار برده شده، جلب منفعت و دفع ضرر است. اهل سنت درضمن مصالح مرسله به بیان تفصیلی آن  پرداخته اند و با توجه به تقسیمات مصالح در مقاصد شریعت، مصالح ضروریه که همان حفظ دین و نفس وعقل ونسل و مال است، نزد اکثر آن ها حجیت دارد. 

از دیدگاه امامیه تمام احکام تابع مصالح و مفاسدند که با توجه به آنها، شارع مقدس این احکام را تشریع فرموده است. از این رو ارتباط تنگاتنگی میان مصلحت و حسن وقبح عقلی وجود دارد.

مصلحت از حیث دامنه تأثیرگذاری می تواند عمومی یاخصوصی باشد و گاهی هم در تزاحم با یکدیگرند. این تحقیق تقابل مصلحت خصوصی و عمومی  و چرایی، تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت فردی و خصوصی رابا استناد به ادله عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده است.در پایان بیان شده است که مسئله تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در تمام ابواب و موضوعات مبتلی به ساری و جاری است به ویژه  درصدور احکام حکومتی و در حقوق فردی و جمعی بیشتر کشورها از جمله ایران و افغانستان  از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا